Rok 2009, shrnutí


1. 3. 2009

Povodeň

 

9. 5. 2009

Natáčení dětského vzdělávacího pořadu Kráčmera – vzduchoplavec, Kavčí Hory.

 

16. 5. 2009

Brigáda, 13 účastníků, odvezeny 4 valníčky suti, čištění náletů z korun zdiva

 

21. 5. 2009

Team-buildingová brigáda Plaston (Šluknov),  41 lidí z řad vedení i provozu. Vyvážela se suť z demolovaného hotelu (celkem bylo odvezeno pět valníčků), pracovalo se na cestách (u Dolského můstku i na cyklotrase od Kamenické Stráně) a čistilo se těleso jezu.

 

25. 5. 2009

Team-buildingová brigáda ČEZ,  29 lidí, čištění pekárny a cesty u mlýna (nalezeno pokračování dlažby).

 

20. 6. 2009

Brigáda, 17 účastníků. Odhalená zeď hotelu byla částečně přezděna, aby nehrozilo její vyřícení a šlo pokračovat s vyvážením rumiště. S konzervací zdiva se začalo i v objektu pekárny. Nově byl vyklizen prostor vedle hotelu (bývalé WC u sklípku) – kromě sutin vybrány tři pytle odpadků. Rovněž se postoupilo s odhalováním chodníčku u dolního náhonu, byly provedeny zásahy na cyklotrase od Kamenické Stráně, které by měly snížit snos písku do areálu mlýna, pracovalo se i na spojovací cestě od cyklotrasy k mlýnu.

 

4. 7. 2009

Třetí přívalová povodeň. Kulminace kolem 17 hod., stržena poslední lávka přes jalovou strouhu, u nové lávky byla vysunuta nástupní rampa na levém břehu, kolo zachránil vzpříčený vantrok po filmařích, za nímž se zachytila velká hromada dříví a odpadků vážně byl poškozen jez. V šalandě bylo vody po kolena. Průtok činil cca 90 m3.

 

7. 7. 2009

Začalo se s úklidem naplavenin u lávky a u vodního kola.

 

10. 7. 2009

Od 10,00 jednání na DM s p. Radkem Voigtem ze Správy jezů ČR Praha. Úklid po povodni.

 

25. 7. 2009

Brigáda. 7 účastníků (déšť). Zdění rohu pekárny u skály při vchodu, úklid cesty k cyklotrase, skauti z oddílu Stopa doklidili zbytek naplavenin u kola. V 8,00 na mlýně jednání s tesařem Petrem Růžičkou (zaměření jezu kvůli možné instalaci dřevěného jeřábu).

 

13. 8. 2009

Team-buildingová brigáda ČEZ, 40 lidí. Před bývalou pekárnou se podařilo nalézt starou pískovcovou dlažbu, částečně vyskládanou i ze starých žernovů (cca 6 smelků). Výrazně se pokročilo s odvážením naplaveného materiálu z dolní části přístupové komunikace podél hotelu od Kamenické Stráně. Pod zeminou, prorostlou kořeny, se objevila neporušená dlažba – a nejinak tomu bylo i na spojnici k cyklotrase. Hůře dopadl jen úsek, hraničící s pozemkem zaniklé zahradnické usedlosti. Vysekalo se zde mnoho kořenů, ze staré dlažby tu ale zůstalo jen málo.

 

22. 8. 2009

Brigáda, 13 účastníků. Zajištění části zdi u zdemolovaného hotelu, vyplnění kaverny na nároží mlýna, částečná oprava vyříceného zdiva v přikládacím otvoru do (již neexistujícího) sporáku v šalandě, konzervace zdiva pekárny, úklid nároží pekárny u skalního sklepu (třídění naplavené zeminy, odpadků a stavební drtě. Práce na cestě ke Kamenické Stráni, odklizení zeminy až k místům, kde končila odhalená dlažba. Teď už není nutné překonávat schod naplavenin. Začala se opravovat i vyplavená dlažba u mlýna.

 

29. 8. 2009

Výlet s mlynáři.

 

2. 9. 2009

Na Dolském mlýně (a u uhlířské chaloupky) s p. Petrem Stejskalem z Pardubic – dítětem uhlíře v Pyšné princezně. Od 18,00 jednání s Markem Rozkošem a p. Janem Heranem ohledně chystaného benefičního golfového turnaje.

 

7. 9. 2009

Jednání na DM s  ing. Jakubem Krisem, Vodní cesty a.s. a ing. Tomášem Suchým z Povodí Ohře. Odborníci dělali sondy u jezu, Natálie Belisová opravu dlažby.

 

9. 9. 2009

Oprava dlažby, Natálie Belisová.

 

12. 9. 2009

Brigáda, 10 účastníků. Prozdila se další ohrožená místa pekárny, aby se čelní zeď nezřítila. Podobně se vyplnily i vypadané části zdiva mezi šalandou a černou kuchyní (u přikládacího otvoru a u odvodu kouře ze zaniklých kachlových kamen). Pracovalo se i na cestách, opět se odvážely nánosy zeminy a dláždila se poškozená místa.

 

16. 9. 2009

Jednání v Děčíně s P. Růžičkou a S. Řehákem o dláždění a pilotáži náhonu.

 

26. 9. 2009

Grundmühle open – benefiční golfový turnaj na Janově z iniciativy p. Jana Herana. Vybralo se téměř 37 000 Kč. Cena útěchy – poukaz na 4 hodiny bezplatné brigády na mlýně + nářadí (lopata, motyčka). Druhý den komentovaná prohlídka mlýna (19 lidí).

 

28. 9. 2009

Začátek prací na roštu, p. Petr Růžička byl s revírníkem Správy Národního parku České Švýcarsko, panem Jančí, vybírat duby na rošt do náhonu. Celkem se kácelo na třech lokalitách (za kempem na Mezní Louce, u silnice mezi ML a Hřenskem – odtud piloty – a v rokli Prebischgrund pod Mezní Loukou.

 

29. 9. 2009

Pokáceny stromy. Začalo se opracovávat u kempu ML – výroba nohy konstrukce berana.

 

1. 10. 2009

Opracovávání trámů na konstrukci roštu v Prebischgrund.

 

5. 10. 2009

Začátek svážení dřevěných dílů na složiště u cest.

 

6. 10. 2009

Převezeny dřevěné díly k Dolskému mlýnu.

 

8. 10. 2009

Tesaři upravovali na mlýně konstrukci trámů.

 

9. 10. 2009

Nastoupil Stanislav Řehák (úprava dna pro položení rámu). Vytahat kameny z náhonu mu v sobotu pomohli Michal Rozkoš s bagříkem a Marek Rozkoš (skončili v neděli v 0,30).

 

20. 10. 2009

Dokončena úprava dna náhonu pro položení roštu.

 

25. 10. 2009

Dovoz berana.

 

27. 10. 2009

Tesaři začali nasouvat rošt nad náhon.

 

28. 10. 2009

V 15,00 tesaři nasunuli rošt na trámy přes náhon (3 ks). Rošt byl smýkán po kládách, u můstku přitahován hupcukem. V mezičasech odvážena zeminu z cesty (cca 10 koleček, Natálie B).

 

29. 10. 2009

Ve 14,00 položen rošt do náhonu. Byl zavěšený na třech kozách, poté se odřízly klády na kterých ležel (postupně od kola k můstku) až zůstal viset na kozách. Vše jištěno lany: z dvou horních oken mlýnice, za betonový splaz u pravého břehu náhonu, za roh můstku u palírny, skrz zeď sklípku u náhonu (provlečen dírou u podlahy – vše roznášeno poleny do stran). Popouštěl se postupně na dno, u sklípku a u kola hupcuky, tesaři stáli na konstrukci a poposkakovali, aby si sedla, lana se musela mazat mýdlem, aby klouzala. U nároží mlýnice se musel rošt odtlačovat od stěny železnou tyčí (pak dřevěným klínem).

 

30. 10. 2009

Práce na výrobě berana pro pilotování. Natálie B: odvoz zeminy z cesty u stodoly, nalezen žlábek, který svědčí o tom, že cesta povede blíže ke skále.

 

5. 11. 2009

Vztyčen beran cca kolem 16. hodiny, při vztyčování byla konstrukce posunována hupcukem u sklípku při náhonu, podpíráním vrcholu žebříkem a navíjením přes filmařské vodní kolo. Natálie B. odvoz zeminy z cesty (cca 10 koleček).

 

6. 11. 2009

Kolem 15,30 začalo zatloukání pilot. Napoprvé zajela pilota o 20 cm, další údery již měly menší postup. Během prvního pokusu byly postupně dovrtány otvory na závlače (kolíky), které beran samy vyhakují – poté šla již práce rychleji.

 

7. 11. 2009

Stále se pracovalo na první pilotě (pokus, kam až půjde zarazit – podařilo se až do hloubky 230 cm).

 

9. 11. 2009

Práce na 3. pilotě.

 

10. 11. 2009

Zatloukla se pátá pilota. Na mlýn přijeli fotografové a TV Lyra.

 

12. 11. 2009

Zatlučena poslední pilota (u kola při návodní stěně). NB: čištění cesty od bláta a zeminy.

 

12. – 20. 11. 2009

Dláždění dna náhonu. Firma Řehák – speleo a p. Michal Rozkoš, použity kameny z destrukcí objektů a z dolní části náhonu. Současně vybagrována dolní část náhonu.

 

Prosinec 2009: zpracován projekt na obnovu jezu, ing. Jakubem Krisem.


Brigády 2021

Milí Mlynáři,

letos to, pokud situace dovolí, budeme na mlýně v tyto dny:

22.5., 19.6., 17.7., 14.8. a 25.9.

…kdybyste šli náhodou kolem :)

Brigády 2020

Sice jsem ještě neudělala ani mlynářský výlet (ona mě tak nějak pitomě
zradila noha, takže spekulujeme s Jirkou, jestli mi nepomůže, neb nikdy
nevím, jak budu schopná chodit), ale už jsem musela dát dohromady akce
pro veřejnost – tedy i BRIGÁDY. Takže jsem za citového vyděrače, ale kdo
bude mít chuť, tak mi může pomoct:

Dolský mlýn: 16.5., 13.6., 11.7., 15.8. a 19.9.2020

Zadní Jetřichovice: 9.5., 20.6., 18.7. a 26.9.2020

Dny řemesel budou v celém ansámblu: 28. – 30.8.2020, ale jelikož Jíra Kadera
se nebránil milíři, tak kluci uhlířský (Eda? či někdo další?) tam budou
nejspíš řádit na louce (s pajdající Beliskou) od 22. 8. (ještě s tím
mohou zahýbat uhlíři, zdůrazňuji: S TÍM, nikoliv, že mohou zahýbat!!!!)

Natalie

dary

omšelé zdivo Dolského mlýna děkuje za finanční dary Janě + Ondrovi (2.000,-) a Vláďovi (1.000,-) :)

závěrečné brigády roku 2017

…byla přidána zhodnocení závěrečných brigád roku 2017, podívejte se ZDE

Brigáda 15. července 2017

Kvůli dešti se nás sešlo méně, ale práce jsme se nebáli. Přesvědčte se :)

Brigáda 10. června 2017

Znovu jsme se sešli, koukněte se tady

Brigáda 13. května 2017

Slavili jsme 10 let :) mrkněte

Termíny brigád 2017

Termíny brigád v roce 2017 jsou na světě, přijďte :)

Druhé vydání Osudu…je na světě

Dobrá zpráva pro všechny zájemce o knihu Osud má jméno Dolský mlýn…kniha je na světě :)

Můžete objednávat ZDE.

kniha Osud má jméno Dolský mlýn

…pro všechny zájemce, na které se v první vlně nedostalo máme dobrou zprávu. Připravujeme druhé vydání knihy Osud má jméno Dolský mlýn.

 

Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn © 2008-2014

Poslední aktualizace: 9. května 2014