Události 2011


Události na Dolském mlýně roku 2011 v datech

.

14. ledna
Povodeň na Kamenici, kulminace kolem 15 hodiny (normální stav hladiny ve Hřensku 39 cm a průtok 2,07 m3/s – 14. ledna: 174 cm a 72,8 m3/s).
Voda nezpůsobila na mlýně velké škody, pravobřežní část jezu omytá a bez viditelných změn, na levém boku průrvy byly pootočeny dva kvádry z těch, které v listopadu osadili na sucho Standa Řehák s Michalem Rozkošem. Nad zničenou lávkou přes Kamenici poškozen provizorní přechod (dvě řady hasičských hadic, na dolní přivrtány křížovými vruty schodnice z prkének, obě hadice na obou stranách přivrtány do stromu křížovými vruty).

.

18. ledna

Od 13 – 16,30 jednání s firmou Speleo – Řehák ohledně havárie střední části jezu. Je nutné zabezpečit střední část (průrvu). Ing. Jakub Krise požádán o konzultaci, jak řešit etapizaci studie obnovy jezu a o konkretizaci projektu etapy řešení zabezpečení průrvy.

.

24. ledna
Firma Speleo – Řehák zaslala popis havarijního stavu jezu a návrh opatření.

.

1. února
V 9,45 jednání zaměstnanců správy národního parku na Dolském mlýně. Dohoda: bude zahájena záchrana střední průrvy jezu a obnova zničené lávky přes Kamenici u mlýna.

.

15. února
Jednání na Dolském mlýně (havárie jezu): firma Speleo – Řehák, ing. Jakub Krise, stavební technik správy NP DIS Jan Honzík, mgr. N. Belsová. Dohodnut způsob řešení.

.

22. února
Komentovaná prohlídka výstavy Kde pohádky končí aneb Osudy Dolského mlýna v rumburské loretě, spojené s promítáním; kolem 30 lidí.

.

6. března
Ing. J. Krise zpracoval dva návrhy na provizorní řešení havárie průrvy (roubená komora s klapačkou či zásyp čedičovým lomovým kamenem). Správa NP požádala firmu Speleo – Řehák o kalkulaci na její návrh řešení (dubový rošt, pilotáž, vyzdění výmolu).

.

11. dubna
Zhotoven rozpočet od firmy Speleo – Řehák, (optimální varianta přes milion, nouzová přes 800 000,-). Porada vedení správy NP: OS Dolský mlýn zaplatí projekt pro výběrové řízení, správa NP se pokusí získat finance na opravu. Osloveni dva projektanti, doporučení památkáři, odmítli zakázku. O projektování projevil zájem ing. Richard Kulík z Benešova n. Ploučnicí.

.

15. dubna
Zpracován návrh investičního záměru opravy střední průrvy jezu.

.

21. dubna
Jednání na jezu s ing. Richardem Kulíkem. Zasazeny vrby do svahu v dolní části náhonu.

.

29. dubna
Jednání na mlýně s pracovníky Výzkumného ústavu anorganické chemie v Ústí nad Labem (ing. Petr Koutník, ing. Petr Antoš), mgr. Alenou Sellnerovou z NPÚ Ústí nad Labem. Potvrzena kvalita nanesených vzorků maltové směsi NESTOR, dar Českých lupkových závodů ((2 tuny zdící malty) přijat. Studenti VOŠ a SPŠ stavební Děčín zaplnili kavernu na břehu Kamenice před jalovou strouhou (roztlučen zřícený balvan ze skály, čediče z řeky).

.

12. května
Jednání na jezu: pracovníci správy NP, firma Speleo – Řehák, NPÚ Ústí nad Labem, ing. R. Kulík, fi Vysoko s.r.o., GEOS Česká Kamenice, firma Mikl Děčín, Povodí Ohře, Magistrát města Děčín, OŽP,OS Dolský mlýn. Seznámení s aktuálním stavem jezu, rámcový návrh řešení havárie střední průrvy.

.

17. května
Začaly práce na obnově lávky přes Kamenici (fi Novák).

.

19. května
OS Dolský mlýn zhotovilo návrh darovací smlouvy (41 000 pro SNPČŠ, určených na projekt ing. Richarda Kulíka).

.

21. května
Brigáda: 25 účastníků, vč. pomocníků z děčínského výchovného ústavu pro mládež. Práce na dláždění cesty, zpevňování podloží podél cesty, dláždění čedičové cesty, očištění schodů na terasu u hotelu.

.

2. června
Dovezena darovaná maltová směs NESTOR

.

13. června
Vernisáž výstavy Kde pohádky končí aneb Osudy Dolského mlýna v České Kamenici (Modrý dům).

.

15. června 2011
Team building firmy Merck, spol. s r.o. Praha, 26 účastníků. Odvoz naplavenin před stájí – odhalena celá pískovcová dlažba (nalezena karbidová lampa, moždíř), rozšířen odtokový kanál na spojovací cestě, dláždění.
U Dolském můstku probíhala oprava tarasních zdí u pilířů.

.

16. června
V České Kamenice přednáška o Dolském mlýnu v Modrém domě, cca 40 lidí.

.

18. června
Brigáda, 21 účastníků (posila z děčínského skautského oddílu Stopa a geocaching). Zdění stáje, dláždění cesty před stodůlkou, dokončeno zatravnění zpevněné plochy podél cesty, úprava spoje cesty s povalovým úsekem.

.

16. července
Brigáda: 10 účastníků, návštěva redaktora Neumanna ze Sächsische Tageblatt.
Prozdívání stáje, odvoz zeminy před stájí (nalezena zvýšená plošina, vydlážděná pískovcovou dlažbou), dláždění „kanálku“ cesty u stodůlky.

.

1. srpna
Správa NPČŠ převzala projekt na opravu jezu od ing. Richarda Kulíka, faktura za projekt byla uhrazena z daru OS Dolský mlýn. Zpracován návrh výzvy k podání nabídky a návrh smlouvy o dílo, investiční záměr na opravu jezu  v ceně 1 milion Kč zaregistrován na MŽP, zdrojem financování: správa nezcizitelného státního majetku.

.

4. srpna
Rozeslání výzvy k podání nabídky firmám, dne 11.8. proběhla na Dolském mlýně prohlídka místa plnění.

.

18. srpna
Výběrové řízení vyhrála firma VYSOKO.

.

20. srpna
Brigáda, 18 účastníků. Zdění stáje, přikládacího otvoru v šalandě, kamenného obkladu v bankálu okna šalandy, vnitřního rohu sklípku u náhonu. Odstraněna část zeminy před stájí, částí zeminy zavezen poval na cestě. Návštěvník mlýna, p. Ševčík z Radotína daroval občanskému sdružení na opravy mlýna 500 Kč.

.

1. září
Předání staveniště (jezu) firmě VYSOKO; práce zahájeny 8. září.

.

12. září
Kontrola stavby zástupcem Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, firmě VYSOKO sděleny námitky ke kvalitě provedených prací.

.

16. září
Kontrolní den na stavbě

.

17. září
Brigáda, 24 účastníků (posila z řad skautského oddílu Stopa a OS při hradu Orlík u Humpolce).
Zdění stáje, vyvážení zeminy u skály (objev dvou schůdků, tesaných ve skále), práce na povalové cestě,
Čištění vegetace z rumiště hotelu, vyklizení nároží stáje u skalních sklípků, osazení starého smelku do
dlažby zadního průchodu k náhonu.

.

23. září
Kontrolní den na stavbě

.

30. září
Kontrolní den na stavbě

.

4. října
Objev starého prahu jezu a pilot.

.

7. října

Pracovní porada na Dolském mlýně, odebrány vzorky z trámů štětovnice a paty jezu pro dendrochronologii.

.

21. října
Kontrolní den na stavbě

.

27. října
Kontrolní den na stavbě

.

24. listopadu
OS Dolský mlýn zaslalo otevřený dopis řediteli správy NP ing. P. Bendovi, PhD., ve kterém vyslovilo nesouhlas se způsobem realizace opravy jezu a zároveň nabídlo uhrazení nezávislého posudku, který by měl posoudit vhodnost užitého postupu a materiálů při obnově kulturní památky.


Brigády 2021

Milí Mlynáři,

letos to, pokud situace dovolí, budeme na mlýně v tyto dny:

22.5., 19.6., 17.7., 14.8. a 25.9.

…kdybyste šli náhodou kolem :)

Brigády 2020

Sice jsem ještě neudělala ani mlynářský výlet (ona mě tak nějak pitomě
zradila noha, takže spekulujeme s Jirkou, jestli mi nepomůže, neb nikdy
nevím, jak budu schopná chodit), ale už jsem musela dát dohromady akce
pro veřejnost – tedy i BRIGÁDY. Takže jsem za citového vyděrače, ale kdo
bude mít chuť, tak mi může pomoct:

Dolský mlýn: 16.5., 13.6., 11.7., 15.8. a 19.9.2020

Zadní Jetřichovice: 9.5., 20.6., 18.7. a 26.9.2020

Dny řemesel budou v celém ansámblu: 28. – 30.8.2020, ale jelikož Jíra Kadera
se nebránil milíři, tak kluci uhlířský (Eda? či někdo další?) tam budou
nejspíš řádit na louce (s pajdající Beliskou) od 22. 8. (ještě s tím
mohou zahýbat uhlíři, zdůrazňuji: S TÍM, nikoliv, že mohou zahýbat!!!!)

Natalie

dary

omšelé zdivo Dolského mlýna děkuje za finanční dary Janě + Ondrovi (2.000,-) a Vláďovi (1.000,-) :)

závěrečné brigády roku 2017

…byla přidána zhodnocení závěrečných brigád roku 2017, podívejte se ZDE

Brigáda 15. července 2017

Kvůli dešti se nás sešlo méně, ale práce jsme se nebáli. Přesvědčte se :)

Brigáda 10. června 2017

Znovu jsme se sešli, koukněte se tady

Brigáda 13. května 2017

Slavili jsme 10 let :) mrkněte

Termíny brigád 2017

Termíny brigád v roce 2017 jsou na světě, přijďte :)

Druhé vydání Osudu…je na světě

Dobrá zpráva pro všechny zájemce o knihu Osud má jméno Dolský mlýn…kniha je na světě :)

Můžete objednávat ZDE.

kniha Osud má jméno Dolský mlýn

…pro všechny zájemce, na které se v první vlně nedostalo máme dobrou zprávu. Připravujeme druhé vydání knihy Osud má jméno Dolský mlýn.

 

Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn © 2008-2014

Poslední aktualizace: 9. května 2014