Oprava jezu 2011 (střední průrva)


OS Dolský mlýn zaslalo 24. listopadu 2011 otevřený dopis řediteli Správy národního parku České Švýcarsko, panu ing. Pavlu Bendovi, PhD., ve kterém vyslovilo nesouhlas se způsobem realizace opravy jezu a zároveň nabídlo uhrazení nezávislého posudku, který by měl posoudit vhodnost užitého postupu a materiálů při obnově kulturní památky.

.

Dopis je k dispozici zde.

.

Postoj SNPČŠ byl zveřejněn na webových stránkách parku, k prostudování zde.

.

————————————-

Firma VYSOKO spol. s r.o. zahájila práce na stabilizaci tělesa jezu. V pátek 9. září 2011 měla hotové přehrazení u ústí jalové strouhy. Po poklesu hladiny vody ve střední  průrvě jezu se, přesně podle předpokladů, odhalil velmi neútěšný pohled, který potvrdil, že práce na záchraně vodního díla začaly skutečně na poslední chvíli. V současnosti vznikají dvě další hrázky – jedna nad jezem (pod již vybudovanou přehradou), aby bylo možné přečerpávat vodu, která se stahuje ke koruně jezu – a druhá podél jalové strouhy, aby se přepouštěná Kamenice nevracela do podjezí. V nejbližších dnech se začnou připravovat dřevěné díly konstrukce roštu. Pracovníci začali s přemisťováním kvádrů, vytržených z tělesa jezu, z vodního toku.

.

Cesta podél Dolského mlýna je průchozí, firma si vyhradila pouze prostor od lávky přes řeku k jezu. Práce lze nejlépe sledovat z pravého břehu (modrá turistická značka). Vzhledem ke stavu jezu a komplikovaným pracím prosíme všechny návštěvníky – respektujte omezený vstup na staveniště.

.

První poznatky:

.

Štětovní stěna (sloužila k izolaci návodní stěny jezu a zároveň roznesení tlaku, jednalo se o trámy, zapilotované do dna, za nimiž bylo zdivo chráněno vrstvou špuntovnic, osazených na kolmo) nekopírovala hranu jezu po celé délce. Do průběhu linie prahu vystupují dva mohutné kvádry, které jsou v původní poloze. Ve vzniklých „nárožích“ byly konce dvou trámů (levobřežní a pravobřežní části) přikotveny pilotou. (Zřejmě nějaká komplikace v podloží).

.

Zdivo tělesa bylo ztuženo na povrchu kramlemi – a uvnitř jezu vkládaným armováním (buď drobnými kvádry nebo dubovými trámky) – na řadě kvádrů se zachovaly kapsy pro jejich uložení, a to jak horizontálním, tak i vertikálním.

.

.

——————————————————————————

.

Začínají práce na stabilizaci jezu

.


V pondělí 5. září 2011 zahajuje firma VYSOKO spol. s. r.o. práce na stabilizaci střední průrvy jezu. Po usilovné snaze se Správě NP České Švýcarsko podařilo získat prostředky na řešení havarijního stavu. Zpracování projektu ing. Richardem Kulíkem, nutného pro výběrové řízení této zakázky, bylo uhrazeno OS Dolský mlýn (ca 40 tis. Kč), vlastní práce budou stát téměř milion Kč.

.

Až do konce roku počítejte na Dolském mlýně, i na příjezdové komunikaci od Jetřichovic podél Jetřichovické Bělé, s komplikacemi. Kromě uzavírky staveniště budou po cestě jezdit auta se stavebním materiálem a technika. Nebude-li počasí vlídné a bude mokro, nevyhneme se tak, bohužel, poničení cesty kolem Okrouhlíku. Procházka s kočárkem či na kole by tak byla „adrenalinovou záležitostí“…

.

Jez čekal na opravu od konce 2. světové války. V současnosti hrozí úplné protržení tělesa, po kterém by následoval rychlý zánik tohoto vodního díla – zapsané kulturní památky. Bohužel se nebude jednat o celkovou rekonstrukci, ale pouze o stabilizaci střední průrvy; správa NP není uvedení jezu do původní podoby nakloněna; má obavy z omezení migrace ryb v Kamenici. Buďme vděčni alespoň za tento krok. Umožní jezu vydržet další léta. Co bude pak – je na hvězdách (a na řece Kamenici)…

.

4 5 6


Brigády 2021

Milí Mlynáři,

letos to, pokud situace dovolí, budeme na mlýně v tyto dny:

22.5., 19.6., 17.7., 14.8. a 25.9.

…kdybyste šli náhodou kolem :)

Brigády 2020

Sice jsem ještě neudělala ani mlynářský výlet (ona mě tak nějak pitomě
zradila noha, takže spekulujeme s Jirkou, jestli mi nepomůže, neb nikdy
nevím, jak budu schopná chodit), ale už jsem musela dát dohromady akce
pro veřejnost – tedy i BRIGÁDY. Takže jsem za citového vyděrače, ale kdo
bude mít chuť, tak mi může pomoct:

Dolský mlýn: 16.5., 13.6., 11.7., 15.8. a 19.9.2020

Zadní Jetřichovice: 9.5., 20.6., 18.7. a 26.9.2020

Dny řemesel budou v celém ansámblu: 28. – 30.8.2020, ale jelikož Jíra Kadera
se nebránil milíři, tak kluci uhlířský (Eda? či někdo další?) tam budou
nejspíš řádit na louce (s pajdající Beliskou) od 22. 8. (ještě s tím
mohou zahýbat uhlíři, zdůrazňuji: S TÍM, nikoliv, že mohou zahýbat!!!!)

Natalie

dary

omšelé zdivo Dolského mlýna děkuje za finanční dary Janě + Ondrovi (2.000,-) a Vláďovi (1.000,-) :)

závěrečné brigády roku 2017

…byla přidána zhodnocení závěrečných brigád roku 2017, podívejte se ZDE

Brigáda 15. července 2017

Kvůli dešti se nás sešlo méně, ale práce jsme se nebáli. Přesvědčte se :)

Brigáda 10. června 2017

Znovu jsme se sešli, koukněte se tady

Brigáda 13. května 2017

Slavili jsme 10 let :) mrkněte

Termíny brigád 2017

Termíny brigád v roce 2017 jsou na světě, přijďte :)

Druhé vydání Osudu…je na světě

Dobrá zpráva pro všechny zájemce o knihu Osud má jméno Dolský mlýn…kniha je na světě :)

Můžete objednávat ZDE.

kniha Osud má jméno Dolský mlýn

…pro všechny zájemce, na které se v první vlně nedostalo máme dobrou zprávu. Připravujeme druhé vydání knihy Osud má jméno Dolský mlýn.

 

Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn © 2008-2014

Poslední aktualizace: 9. května 2014