Události roku 2012 na Dolském mlýně


30. dubna 2012
V nákladu 1400 ks vyšla kniha Osud má jméno Dolský mlýn. Výtěžek z prodeje bude použit na konzervaci mlýna. Do konce roku byla kniha téměř rozebrána, zbývá posledních pár kousků (k 7.1.2013 je to přesně 17 :) ).

.

19. května 2012
První brigáda, které se zúčastnilo 43 lidí. Přezdil se roh stáje u sklepa, vyvezlo 5 valníčků suti z hotela (začal se odhalovat klenební pás v síni a část dymníku černé kuchyně), vyklízel se i interiér stáje, přičemž byly nalezeny dva čepy z vodní hřídele, zámeček od skříně a kachle. Při úklidu areálu mlýna bylo vysbíráno pět pytlů odpadků. Dlažba mlýnice byla doplněna o zlomky smelků. Byl dokončen povalový úsek cesty, spojující cyklotrasu s dlážděnou cestou k mlýnu.

.

16. června 2012
Druhá brigáda, které se zúčastnilo 21 dobrovolníků. Na ruinách hotelu se chystaly hromady sutin k odvozu, bylo odhaleno nároží patra, začalo se s vyklízením sutin u zadní části objektu (u skalní stěny) a tamního sklípku. Sazenice habrů, které vyklíčily na sutinách hotelu, byly s balem přesazeny do proluk habrové aleje směrem ke Kamenické Stráni.

.

29. června 2012
Zástupci Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem a Památkové inspekce MK ČR provedli prohlídku obnoveného jezu in situ. Výhrady k provedeným pracím: skladba zdiva, spárování, použitý spárovací materiál, plato přelivu již na dvou místech protékalo ad.

.

7. července 2012
Povodeň, voda Kamenice protekla náhonem, ale nezpůsobila žádné větší škody. Proud vody odhalil kavernu v jezu u levého břehu, která byla při opravě pouze zahrnuta vrstvou valounů.

.

21. července 2012
Třetí brigáda, které se zúčastnilo 21 dobrovolníků. Dozdila se zeď stáje u skalního sklepa, dodláždil se poškozený odtokový žlábek u náhonu v dlážděné cestě, v zaneseném náhonu byla prokopána odtoková strouha, schodiště z mlýnice ke skále bylo opraveno a v šalandě mlýna byl osazen bankál okna. Z rumiště hotelu byl vyklizen 1 kontejner stavební suti (přes 5 tun), ve středním traktu hotelu byly obnaženy tři schody z patra do síně v přízemí a zbytky dlažby horní chodby. Z areálu byly vysbírány odpadky po povodni.

.

18. srpna 2012
Čtvrtá brigáda, které se zúčastnilo 28 dobrovolníků. Z hotelu bylo vyvezeno 10 tun stavební suti a byl objeven sklep, datovaný na překladu portálu 1742. Na mlýn byly dovezeny chybějící dvě stojky dveřního portálu a dvě stojky + jeden překlad okenního ostění do stáje (20 tis uhrazeno z dotačního programu “Energie pomáhá” Ústecké komunitní nadace, zbytek z účtu občanského sdružení). Ostění okna stáje bylo osazeno. Koruna dokončené boční zdi stáje u skalních sklípků byla zajílována a zakryta vrstvou mechu. Z areálu byl vysbírán pytel odpadků.

.

20. srpna 2012
Jednání pracovníků Správy NP na Dolském mlýně, v reakci na stížnost ing. Kulíka, ohledně kvality a způsobu prováděných prací občanským sdružením (způsob spárování, poškozování kulturní památky). Výtky shledány jako neoprávněné, ke stejnému názoru dospěl po prohlídce i referent památkové péče z Magistrátu města Děčín.

.

15. září 2012
Pátá brigáda, které se zúčastnilo 34 dobrovolníků. Z rumiště hotela vyvezeno 10 tun sutin, vyklizen přístup ke sklípku z roku 1742, v horní části odhaleny (z vnitřního i vnějšího líce) zadní a boční stěny objektu. Na stáji osazen dveřní portál, nadezdění zdiva nad okénkem (zajílování a omechování koruny). Prohrabání odtokové struhy v dolní části náhonu. Na přístupové cestě podél Jetřichovické Bělé byly vykopány odvodňující stružky z výmolů.

.

Kauza obnovy jezu
Celý rok řešily orgány památkové péče (Ministerstvo kultury ČR, památková inspekce, Magistrát města Děčín) otázku, zda jez Dolského mlýna je či není kulturní památkou. Dle posledních zpráv se na jez vztahuje ochrana. Nelze než doufat, že se v tomto roce dotčené strany začnou zabývat i meritem věci, tedy zvoleným způsobem a spornou kvalitou provedených prací při uskutečněné opravě jezu.


Brigády 2021

Milí Mlynáři,

letos to, pokud situace dovolí, budeme na mlýně v tyto dny:

22.5., 19.6., 17.7., 14.8. a 25.9.

…kdybyste šli náhodou kolem :)

Brigády 2020

Sice jsem ještě neudělala ani mlynářský výlet (ona mě tak nějak pitomě
zradila noha, takže spekulujeme s Jirkou, jestli mi nepomůže, neb nikdy
nevím, jak budu schopná chodit), ale už jsem musela dát dohromady akce
pro veřejnost – tedy i BRIGÁDY. Takže jsem za citového vyděrače, ale kdo
bude mít chuť, tak mi může pomoct:

Dolský mlýn: 16.5., 13.6., 11.7., 15.8. a 19.9.2020

Zadní Jetřichovice: 9.5., 20.6., 18.7. a 26.9.2020

Dny řemesel budou v celém ansámblu: 28. – 30.8.2020, ale jelikož Jíra Kadera
se nebránil milíři, tak kluci uhlířský (Eda? či někdo další?) tam budou
nejspíš řádit na louce (s pajdající Beliskou) od 22. 8. (ještě s tím
mohou zahýbat uhlíři, zdůrazňuji: S TÍM, nikoliv, že mohou zahýbat!!!!)

Natalie

dary

omšelé zdivo Dolského mlýna děkuje za finanční dary Janě + Ondrovi (2.000,-) a Vláďovi (1.000,-) :)

závěrečné brigády roku 2017

…byla přidána zhodnocení závěrečných brigád roku 2017, podívejte se ZDE

Brigáda 15. července 2017

Kvůli dešti se nás sešlo méně, ale práce jsme se nebáli. Přesvědčte se :)

Brigáda 10. června 2017

Znovu jsme se sešli, koukněte se tady

Brigáda 13. května 2017

Slavili jsme 10 let :) mrkněte

Termíny brigád 2017

Termíny brigád v roce 2017 jsou na světě, přijďte :)

Druhé vydání Osudu…je na světě

Dobrá zpráva pro všechny zájemce o knihu Osud má jméno Dolský mlýn…kniha je na světě :)

Můžete objednávat ZDE.

kniha Osud má jméno Dolský mlýn

…pro všechny zájemce, na které se v první vlně nedostalo máme dobrou zprávu. Připravujeme druhé vydání knihy Osud má jméno Dolský mlýn.

 

Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn © 2008-2014

Poslední aktualizace: 9. května 2014