Rok 2014 v datech


Dolský mlýn v roce 2014

 

31. května 2014

Brigáda: 27 účastníků, traktor: p. Sekavec z Růžové. Prozdívání stáje (Falk boční zeď u skalních sklípků, Eda Tržil + Petr Štefl + Marek Rozkoš u dveřního ostění). Čištění prostoru mezi stájí a skalou (Marcela Burešová, Eva a Hanka, Vláďa Kraus) – vybráno 6 pytlů odpadků. Zbytek: vyvážení suti z hotelu (na horním platu rozebrány zbytky zdiva až na pískovcový základ, nalezen zbytek dřevěného prahu vstupu z mezipodesty ke skalnímu sklípku). V dolní části nalezeny vpravo od schodště pozůstatky chlebové pece. Jitka Štraubová, trio z agentury Pondělí (Petra, Kamil, Martin), Jana Tržilová  – vyčištění interiéru mlýna a úklid cest. Odvezeno 7 t rumiště, dovezeno okenní ostění pro okno v patře mlýnice nad 1 vodním kolem.

 

4. června 2014

Návštěva ministra životního prostředí Brabce (vypouštěl lososy u Dolského můstku, poté exkurze na mlýn, pozván, aby si v září přijel zapálit milíř). Dříví na milíř již složeno na louce (zajistila lesní správa, ing. J. Drozd).

 

5. června 2014

Firma Podmokelská stavební (p. Křiček) se rozhodla, že okenní ostění mlýnice osadí sponzorsky.

 

13. červen 2014

Měření náhonu pro dláždění (p. Ivo Švejnoha)

 

17. červen 2014

Stavba lešení na Dolském mlýně (3 muži).

 

21. červen 2014

Brigáda: 19 účastníků. Traktor: pan Sekavec. Odvoz suti z hotelu (5 t). Dozdívání okénka stáje a boční zdi stáje směrem k mlýnu, vyklízení zeminy a odpadků za stájí.

 

23. – 24. červen 2014

Osazeno okenní ostění v návodní stěně (patro, nad otvorem pro hřídel). Ostění zakoupeno (kameník Pokorný Robert, Děčín) za prostředky z Ústecké komunitní nadace, osazení provedli sponzorsky: Vladimír Křiček (Podmokelská stavební), Daniel Kyller (Rybniště), Pavel Matějíček, Pavel Bumba, auto zapůjčila fi Prokop.

 

7. červenec 2014

Bagrování náhonu (Míša Rozkoš) pro pokládání roštu.

 

8. červenec 2014

Domluveno s firmou Speleo – Řehák (Stanislav Řehák) vydláždění náhonu.

 

9. červenec 2014

Domluveno s investičním technikem správy národního parku Martinem Šlapákem, že pomůže navozit kvádry na dláždění k Dolskému můstku. Stanislav Řehák jednal s výrobcem maltoviny KVK, aby pro mlýn vyráběli směs podle původní receptury.

Po pádu do Kamenice pod Dolským mlýnem u Pekla zemřel v ústecké nemocnici Mlynář Jirka Voňka.

 

12. červenec 2014

Brigáda: 23 účastníků. Vyvážela se suť z hotelu (5 t): prokutání až k dámskému WC, z prostoru chlebové pece (objev 3 průduchů topeniště, lemovaných cihlami a střepy kachlových průduchů). Vyvážení zeminy u skály za stájí, odhalování zadní stěny, aby ji bylo možné vyspárovat. Vytříděn 1 pytel odpadků, nalezeno kamenné obložení vrcholku komínu. Dokončeno zdění stěny stáje u mlýna (vč. zaizolování jílem a pokrytí mechem), pokračování v rekonstrukci čelní fasády u okénka.

29. červenec 2014

Započetí dláždění dolní části náhonu a položení roštu (Ivo Švejnoha, Řehák – Speleo, Michal Rozkoš) + CHEOPS DC sanace zdiva dymníku.

31. červenec 2014

Položen rošt v náhonu.

 

5. srpen 2014

Dokončena sanace dymníku v černé kuchyni a dláždění náhonu.

14. srpen 2014

Team building firmy Johnson na Dolském mlýně. Vyklízení interiéru poslední části stáje (odhalena dlažba), uspořádání hromad kamení před objektem. Mezi odpadky (směs historických i současných) se podařilo nalézt sodovkovou láhev firmy Hille z České Kamenice (z 30. let 20. století) a zbytky zdobné keramiky, pravděpodobně podstavce pod květináč z počátku 20. století. Ženy očistily těleso jezu od vegetace a poté spolu s pár kolegy začaly s izolací koruny zídky v patře hotelu (zajílování a pokrytí vegetací). Prodali i zbytek své svačiny (baget) a věnovali výnos (přes 200 Kč) na konto mlýna.

 

23. srpen 2014

Brigáda: 21 Mlynářů (+ nejmladší Vojtíšek Rozkoš v kočárku, coby normovač a kontrolor prací). Ve stáji vyklizena polovina interiéru levé části (pískovcová dlažba s odtokovým žlábkem) a podobně i před čelní fasádou. Nad dveřním ostěním byl vyzděn roznášecí oblouk, na hotelu dokončena jílová izolační vrstva pískovcové zídky až ke skále. Začátek bourání přístavku dámského WC (překlady, na kterých WC stálo, byly prasklé a kdykoliv se mohly zřítit). U barokního sklípku v přízemí byla prozděna kaverna nad pivním štokem, pokročilo se s vyklízením sutin u chlebové pece. Ve tři hodiny odpoledne – druhá svatba na mlýně (na jezu). Ženichem byl Joska Rybánský (jeden z prvních brigádníků), další nejstarší brigádníci šli za svědky nebo byli mezi svatebčany. Pár prošel čestným kordonem vztyčených lopat.

 

4. září 2014

Team building T – Mobile: 10 účastníků (nejvzdálenější: p. AXEL z Mexika). Čištěn interiér stáje: v levé části nalezen konvolut kanelovaných kachlů vč. římsových, v mazanině u příčky nalezena spadlá klenba z pískovcových štuků, torzo profilované kamenné římsy. V prostoru u skály odhaleno schodiště do skalní spáry.

 

13. září 2014
Brigáda: 23 Mlynářů
Ve stáji se vyklízel interiér (levá část dočištěna až k základům schodiště), zdil se roznášecí oblouk nad dveřním ostěním, odklízela zemina před čelní fasádou (poslední část vpravo). Na hotelu byla rozebrána staticky narušená část dostavby dámského WC v patře, suť z horního plata terasy se provizorně uskladnila v místech bývalé stodůlky. Vytřídily se 3 pytle odpadků.

 

25. – 28. září 2014

Dny řemesel u Dolského mlýna (na louce u Dolského můstku se pálilo uhlí, vyráběl dehet, pekl chleba v polní peci a tavilo se železo). Na mlýně byly pořádány komentované prohlídky a instalovány výstavy o historii mlýna a srovnávacích fotografií „Dolský mlýn – deset let poté“ (tj. o proměnách za posledních deset let).

 

20. prosinec 2014

Předvánoční setkání na mlýně s ochutnávkou cukroví, zdobením stromků pro zvěř a vzpomínáním.


Brigády 2021

Milí Mlynáři,

letos to, pokud situace dovolí, budeme na mlýně v tyto dny:

22.5., 19.6., 17.7., 14.8. a 25.9.

…kdybyste šli náhodou kolem :)

Brigády 2020

Sice jsem ještě neudělala ani mlynářský výlet (ona mě tak nějak pitomě
zradila noha, takže spekulujeme s Jirkou, jestli mi nepomůže, neb nikdy
nevím, jak budu schopná chodit), ale už jsem musela dát dohromady akce
pro veřejnost – tedy i BRIGÁDY. Takže jsem za citového vyděrače, ale kdo
bude mít chuť, tak mi může pomoct:

Dolský mlýn: 16.5., 13.6., 11.7., 15.8. a 19.9.2020

Zadní Jetřichovice: 9.5., 20.6., 18.7. a 26.9.2020

Dny řemesel budou v celém ansámblu: 28. – 30.8.2020, ale jelikož Jíra Kadera
se nebránil milíři, tak kluci uhlířský (Eda? či někdo další?) tam budou
nejspíš řádit na louce (s pajdající Beliskou) od 22. 8. (ještě s tím
mohou zahýbat uhlíři, zdůrazňuji: S TÍM, nikoliv, že mohou zahýbat!!!!)

Natalie

dary

omšelé zdivo Dolského mlýna děkuje za finanční dary Janě + Ondrovi (2.000,-) a Vláďovi (1.000,-) :)

závěrečné brigády roku 2017

…byla přidána zhodnocení závěrečných brigád roku 2017, podívejte se ZDE

Brigáda 15. července 2017

Kvůli dešti se nás sešlo méně, ale práce jsme se nebáli. Přesvědčte se :)

Brigáda 10. června 2017

Znovu jsme se sešli, koukněte se tady

Brigáda 13. května 2017

Slavili jsme 10 let :) mrkněte

Termíny brigád 2017

Termíny brigád v roce 2017 jsou na světě, přijďte :)

Druhé vydání Osudu…je na světě

Dobrá zpráva pro všechny zájemce o knihu Osud má jméno Dolský mlýn…kniha je na světě :)

Můžete objednávat ZDE.

kniha Osud má jméno Dolský mlýn

…pro všechny zájemce, na které se v první vlně nedostalo máme dobrou zprávu. Připravujeme druhé vydání knihy Osud má jméno Dolský mlýn.

 

Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn © 2008-2014

Poslední aktualizace: 9. května 2014